Liên hệ

Di động
 0913016689, 0912200230
Email
Website
 www.baove24.vn
Địa chỉ
 5/246A – Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam


* Người đại diện theo pháp luật của công ty:

1. Chức danh: Giám đốc

Họ và tên: PHẠM VĂN TUẤN (Cử nhân luật)

2. Chức danh: Phó Giám đốc

Họ và tên: NGUYỄN CÔNG THÀNH (Cử nhân luật)

Hoàng Đăng Bảo Vệ
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo Vệ Hoàng Đăng