Dịch vụ bảo vệ chuyển tiền: Bảo vệ hộ tống, áp tải vận chuyển tiền và hàng hóa có giá trị

Dịch vụ bảo vệ chuyển tiền: Bảo vệ hộ tống, áp tải vận chuyển tiền và hàng hóa có giá trị

Bảo vệ vận chuyển hàng hóa là sử dụng vũ trang để bảo vệ an toàn trong giao nhận và trên đường vận chuyển. ĐẶC ĐIỂM: Bảo vệ và vận chuyển hàng hóa hoạt động chủ yếu trên đường thông qua nhiều địa hình địa vật phức tạp, hoạt động phân tán nhỏ lẻ, quá…