Tư vấn, lắp đặt thiết bị an ninh và xây dựng phương án bảo vệ

Tư vấn Bảo vệ An ninh – An toàn cho người, tài sản là một trong những dịch vụ của Bảo Vệ chúng tôi. Các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi sẽ giúp Quý khách hàng nhận diện được những đe dọa, dự báo những vấn đề có thể phát sinh và đưa ra giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực:

Tư vấn, lắp đặt thiết bị an ninh và xây dựng phương án bảo vệ
Tư vấn, lắp đặt thiết bị an ninh và xây dựng phương án bảo vệ

Khảo sát, đánh giá phân tích rủi ro theo yêu cầu về bảo vệ An ninh – An toàn cho người, tài sản trong nhiều lĩnh vực: Bảo vệ ngân hàng, Bảo vệ hộ tống áp tải vàng bạc, đá quý, bảo vệ yếu nhân…

Tư vấn, thiết kế, lập phương án bảo vệ – phòng cháy chữa cháy đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam (TCVN) và quốc tế (NFPA,…).

Bảo vệ Ngày & Đêm tư vấn giải pháp an ninh cho khách hàng

Tư vấn lực lượng bảo vệ kết hợp sử dụng các phầm mềm để thiết kế các hệ thống bảo vệ an ninh kết hợp báo cháy, chữa cháy thông minh.

Huấn luyện – đào tạo chuyển giao công nghệ về Bảo vệ An ninh – An toàn theo yêu cầu của khách hàng…

16camera

Tư vấn, hoạch định kế hoạch đào tạo theo từng chuyên đề cho nhân viên bảo vệ.

Điều hành và quản lý công tác bảo vệ an ninh toàn diện.

Khảo sát, thiết lập phương án bảo vệ cho từng mục tiêu khách hàng yêu cầu. Tập huấn và chuyển giao phương án bảo vệ cho đội ngủ an ninh của khách hàng.

Tư vấn, lắp đặt thiết bị an ninh và xây dựng phương án bảo vệ
Tư vấn, lắp đặt thiết bị an ninh và xây dựng phương án bảo vệ

Các phương án sẻ được thiết lập lại sau 1 năm cho phù hợp với tình hình thực tế.

Giải pháp của chúng tôi đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu trong lĩnh vực an ninh, an toàn và bảo mật thông tin tuyệt đối cho Quý khách hàng.

Giá cả của loại hình dịch vụ này linh hoạt và tùy thuộc vào mức độ yêu cầu của khách hàng.