Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ

Tất cả nhân viên khi đã được tuyển vào lực lượng bảo vệ Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ HOÀNG ĐĂNG – Hải Phòng , đều phải trải qua những đợt kiểm tra thể hình, sức khỏe, trắc nghiệm, phỏng vấn để xác định tính cách khả năng, năng lực, kiến thức, kinh nghiệm…đảm bảo đạt được những tiêu chuẩn tuyển dụng, và học viên sẽ được đào tạo chính thức tại trung tâm đào tạo đặc biệt của Công an và Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ HOÀNG ĐĂNG  – Hải Phòng.

Các học viên được đào tạo dựa trên một giáo trình riêng biệt và chuyên môn do các chuyên gia kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ của Công an và Bộ Quốc phòng xây dựng. Giáo trình này thường xuyên được nâng cấp và điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu và kinh nghiệm thực tiễn.

dao-tao-nhan-vien-bao-ve-1

Chương trình khóa đào tạo cơ bản

STT

Nội dung huấn luyện

Đơn vị phụ trách huấn luyện

Thời gian huấn luyện

1

Những vấn đề cơ bản trong công tác bảo vệ chuyên nghiệp

Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Kiên Cường – Hải Phòng

2 ngày

2

Pháp luật

Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Kiên Cường – Hải Phòng

2 ngày

3

Nghiệp vụ cơ bản

Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Kiên Cường – Hải Phòng

3 ngày

4

Nghiệp vụ Bảo vệ

Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Kiên Cường – Hải Phòng

4 ngày

5

Nghiệp vụ PCCC

Cảnh sát PCCC

2 ngày

6

Sơ cấp cứu

Cảnh sát PCCC

2 ngày

7

Điều lệnh đội ngũ – Võ thuật

Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Kiên Cường – Hải Phòng

5 ngày

8

Sử dụng Công cụ hỗ trợ

Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Kiên Cường – Hải Phòng

3 ngày

9

Thực tập tại mục tiêu thực tế

7 ngày

Chương trình khóa đào tạo cơ bản

xu ly tinh huong bat ngo cho nhan vien bao ve