Bảo vệ yếu nhân, người quan trọng, các nhân vật V.I.P

Đối tượng phục vụ: các chủ doanh nghiệp, các doanh nhân, các nguyên thủ Quốc gia, các lãnh đạo cấp cao, hoặc các cá nhân có nhu cầu thuê vệ sỹ riêng…

Bảo vệ yếu nhân
Bảo vệ yếu nhân

@  Yêu cầu:

Yêu cầu về nghiệp vụ: tất cả các nhân viên được tham gia vào đội bảo vệ  phải đáp ứng được các yêu cầu về nghiệp vụ như sau:

+ Đã qua lớp đào tạo võ thuật cơ bản.

+ Đã qua lớp đào tạo về pháp luật.

+ Đã qua lớp đào tạo bảo vệ yếu nhân, nhân vật V.I.P .

+  Đã qua lớp đào tạo giải quyết các sự cố trong bảo vệ yếu nhân, nhân vật V.I.P.

+  Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ chuyên dụng như: gậy sắt, roi điện, gậy sáng điều phối xe.

+  Độ tuổi từ 25 – 40 tuổi, và đáp ứng được các tiêu chí riêng về ngoại hình của Công ty HOÀNG ĐĂNG

Xây dựng phương án hộ tống, bảo vệ V.I.P thật chi tiết và tỉ mỹ. Tính toán thời gian đi và về hết bao nhiêu, các khu vực nhạy cảm cần chú ý, lực lượng hỗ trợ khi có sự cố, phương án giải quyết các sự cố có thể xảy ra…

Yêu cầu về trang phục: Áo chống đâm, nón chống bạo động.

Yêu cầu về công cụ hỗ trợ:  trang bị các công cụ hỗ trợ chuyên dụng cho loại hình bảo vệ sự kiện như: gậy sắt, roi điện, áo chống đâm, mũ chống bạo động, bộ đàm chuyên dụng, gậy sáng điều phối giao thông, camera hành trình, ống nhòm…

Bảo vệ yếu nhân
Bảo vệ yếu nhân

@ Bảng mô tả công việc chung

Theo sát người cần được bảo vệ.

Xem xét tình hình an ninh xung quan và đưa ra cách xử lý cho phù hợp.

Không sử dụng các công cụ hỗ trợ khi không cần thiết tránh gây phiền hà, khó chịu cho người được bảo vệ.

Mở cửa xe, hộ tống người cần được bảo vệ vào vị trí an toàn.

Di chuyển phải đúng lộ trình trong kế hoạch, không được thay đổi tùy tiên.

Thái độ mềm mỏng, hòa nhã nhưng phải kiên quyết qiữ nghiêm túc đối với những người có thái độ bất hợp tác hoặc có ảnh hưởng tới người được bảo vệ.

@ Thời gian làm việc

Thời gian làm việc của nhân viên bảo vệ tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng,

Thời gian cung cấp dịch vụ: 2 – 3 ngày

@ Thông tin khác

Luôn luôn khảo sát và xây dựng phương án bảo vệ riêng cho từng sự kiện bảo vệ yếu nhân.

Hỗ trợ miễn phí các khoản bảo hiểm cho nhân viên, bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp, chỉ huy đội, đội cơ động, đội kiểm tra chất lượng..